Aktualności

Dzień 15 marca ustanowiono Światowym Dniem Konsumenta dla upamiętnienia sformułowania w 1962 roku przez Johna F. Kennedy’ego czterech praw konsumentów, tj. prawa do:
 • informacji
 • wyboru
 • bezpieczeństwa
 • reprezentacji.
W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym przypominamy, że w dniu 26 grudnia 2014 roku znowelizowano dotychczasowe uregulowania w zakresie podstawowych praw kupujących. Obecnie, konsumentom przysługuje prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość (np. przez internet, telefon) w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, a także rezygnacja z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie) w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Dotychczas termin ten wynosił 10 dni. Przypominamy, że nie zmieniły się natomiast przepisy odnośnie braku możliwości dokonania zwrotu towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych!!!. Jednocześnie, nowe przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej, przywróciły pojęcie rękojmi za wady uregulowanej obecnie w ustawie kodeks cywilny. Kupującemu przysługuje prawo do składania reklamacji do sprzedawcy przez okres dwóch lat od dokonania zakupu. Ponadto, wydłużono okres domniemania istnienia wad w towarze z dotychczasowych 6 miesięcy do 1 roku. Pamiętajmy, że w razie wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania należy do konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może, pod pewnymi warunkami, zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:
 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
Ponadto przypominamy, iż w sporach z przedsiębiorcami, konsumentów wspiera szereg instytucji, między innymi:
 • w indywidualnych sprawach konsumenckich - Rzecznik Konsumentów, Inspekcja Handlowa
 • w sprawach z zakresu ubezpieczeń – Rzecznik Ubezpieczonych, Komisja Nadzoru Finansowego
 • w sporach dotyczących usług telekomunikacyjnych i pocztowych - Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • w sporach dotyczących usług bankowych - Komisja Nadzoru Finansowego, Arbitraż Bankowy,
 • w sprawach dotyczących usług turystycznych – Urzędy Marszałkowskie Departamenty Turystyki,
 • w sporach dotyczących jakości paliw energetycznych – Urząd Regulacji Energetyki
 • w przypadku zbiorowego naruszenia interesów konsumentów - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jednocześnie informujemy, że Wydział Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach udzielił w 2014 roku 3.716 porad i informacji prawnych oraz podjął 750 interwencji w indywidualnych sprawach konsumentów, z których aż 65% zakończyło się pozytywnie. W bieżącym roku udzielono już ponad 600 porad i podjęto 150 interwencji. W ostatnich latach utrzymuje się ogromne zainteresowanie konsumentów działalnością biura Rzecznika. Wskazujemy, że w roku 2009 liczba ta wynosiła zaledwie 2.757. Osoby zainteresowane szczegółowymi danymi obrazującymi pracę Rzecznika zapraszam już wkrótce ponownie na naszą stronę internetową lub BIP, gdzie zostanie opublikowane sprawozdanie z działalności Wydziału w roku ubiegłym. Osoby będące w sporze z przedsiębiorcą, zachęcam natomiast do kontaktu z pracownikami Wydziału.      

Katarzyna Szostak – Zjawiony

Karolina Sobczak - Ryło

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...