Aktualności

Miejski Rzecznik Konsumentów w Tychach informuje o wspólnej akcji 36 instytucji, której celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz prawa i obowiązki konsumentów w okresie urlopów wypoczynkowych. Instytucje biorące udział w akcji to m.in.: - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, - Ministerstwo Sportu i Turystyki, - Urząd Komunikacji Elektronicznej, - Europejskie Centrum Konsumenckie.   REKLAMACJA IMPREZY TURYSTYCZNEJ   W przypadku niewywiązania się przez biuro podróży z umowy, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki. Dla oszacowania wysokości roszczenia pomocna jest tabela frankfurcka (z którą można zapoznać się tutaj: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11687&news_page=1). Nie posiada ona wiążącej mocy prawnej, jednak zwyczajowo jest uznawana przez wielu przedsiębiorców turystycznych.   Ustawa o usługach turystycznych przewiduje, że jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi i organizatora. Niezależnie od zawiadomienia klient może złożyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator turystyki powinien pisemnie ustosunkować się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia bądź w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy – w terminie 30 dni od jej zakończenia. Brak odpowiedzi w terminie powoduje uznanie reklamacji za uzasadnioną.     ROAMING   Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że od 1 lipca 2015 roku, już po raz kolejny, obniżeniu ulegają opłaty za tzw. roaming (czyli opłaty za usługi telekomunikacyjne poza granicami rodzimego kraju abonenta).   Rozliczenia w roamingu regulowanym na poziomie konsumenta (detalicznym) powinny przebiegać następująco:   - dla połączeń głosowych – opłaty naliczane sekundowo, co dotyczy połączeń wykonywanych oraz odebranych (dla połączeń wykonywanych może zostać określona przez dostawcę długość pierwszego impulsu nieprzekraczająca 30 sekund), - dla wiadomości SMS – opłata za każdą wysłaną wiadomość (nie jest pobierana przez operatorów opłata za odebranie wiadomości SMS), - dla transmisji danych – opłata za każdy wykorzystany megabajt danych, naliczana według kilobajtów, za wyjątkiem MMS, za które może być pobierana opłata jednostkowa (w takim przypadku opłata za przesłanie lub odebranie MMSa nie przekracza maksymalnej opłaty detalicznej za transmisję danych).   Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajduje się tabela przedstawiająca maksymalne opłaty za usługi detaliczne w roamingu obowiązujące od 1 lipca 2015 roku w krajach Unii Europejskiej: http://www.uke.gov.pl/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-16182)     USŁUGI PREMIUM RATE   Usługi o podwyższone płatności tzw. Premium Rate są często wykorzystywane przez organizatorów loterii, konkursów, gier, plebiscytów czy serwisów informacyjnych w formie wiadomości tekstowych SMS. Używają oni odpłatnie do tego celu, numery udostępniane przez operatorów telekomunikacyjnych. Dlatego też, reklamację dotyczącą konkretnej gry, loterii czy serwisu informacyjnego należy zgłaszać: - do swojego operatora, - do podmiotu organizującego, oferującego daną usługę.   Prewencyjne rozwiązania możliwe do zastosowania to:   - żądanie blokady wszystkich numerów o podwyższonej płatności skierowane do operatora (usługa jest darmowa), - ustanowienie limitu kwoty na tego typu usługi, - zarejestrowanie dziecka jako użytkownika telefonu, - sprawdzenie przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za usługę (dostawcę usług można zidentyfikować korzystając z prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykazu numerów o podwyższonej opłacie, wpisując w wyszukiwarce numer, na który ma zostać lub była wysłana wiadomość).   Przypominamy, że usługodawcy mają obowiązek rzetelnie informować o koszcie usługi i jej zasadach, a także umożliwić natychmiastową rezygnację (zwolnioną od opłat). Informacje takie powinny być bez trudu dostępne np. na stronie internetowej.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...